Samhain

Met Samhain begint het Keltische nieuwe jaar. Voor de Kelten is het de start van de winter en het begin van een nieuw jaar. Julius Ceaser schreef: “De Kelten rekenen in nachten en winters.” Volgens vele mythen staan op deze nacht de wereld van de goden en van ons materiële bestaan dan het dichts bij elkaar. Op Samhain is daarom een overgang tussen beide werelden eenvoudig. Halloween dat uit de Verenigde Staten is komen over waaien herinnert daaraan. De Cailleach die van aanvankelijke moedergodin tot vruchtbaarheidsgodin werd keerde met Samhain terug om als koningin van de winter te heersen. Later degradeerde zijn tot heks.

Samhain is voor paganisten als tegenhanger van Beltain een feest ter verering van de doden. De sluier tussen de wereld van levenden en doden is dan op zijn dunst. Tijdens Beltain wordt een maaltijd georganiseerd en zetten zijn extra borden bij voor de overledenen met daarop hun lievelingsmaal. Voor het raam branden dan kaarsen voor deze dierbaren waardoor zij de weg naar huis terug kunnemn vinden. Het wordt beschouwd als het moment waarop Lugh (de zonnegod aan wie op Lughnadash geofferd word) aankomt in het dodenrijk. Saimhain is voor aanhangers van Wicca een van de acht feesten van hun jaarwiel.

Rituelen rond Samhain.

De grens met het Elfenrijk vervaagd. Zet daaron eten voor je deur voor de elfen en andere natuurgeesten. Je doet dit om hun plagerijen achterwege te laten. Plagerijen zoals het verzuren van je melk en het mensen de stuipen op het lijf  jagen.