Oogstgebruiken in Nederland (deel 3)

Derde deel van een vijfdelige serie over oogstgebruiken in Nederland rond 1926. In dit deel zijn te zien:
Het einde van de oogstkermis in Keppel.
Een zomerprocessie in Gulpen.
Het oogstfeest bij Halver Doeve, een grote boer te Puth in Zuid-Limburg.

00.00 Kermisklant met grote wan 00.08 Lege portemonnaie opgehangen aan de schutterspaal

00.17 Voorafgegaan door vaandeldrager en de wandrager defileren kermisgasten met de lange schietstang langs de familie Van Pallandt op het slotplein

00.32 Inwoners van Keppel lopen hossend in de stoet door het dorp mee

00.41 In optocht wordt de schietstang de kasteelschuur binnengedragen

01.00 Vendelier geeft een laatste demonstratie voor de kermisklanten

01.08 Het hagelkruis aan de rand van het dorp Wehl

01.17 Oogstdankprocessie waarin twee ruiters de door religieuzen begeleide stoet, waarin pastoor onder een baldakijn voortschrijdt, voorgaan onder een ereboog doornaar het hagelkruis

01.28 Wijds uitzicht over de akkers van het Montferland waar het gemaaide koren in schoven staat

01.56 Zand- en keitjes mozaiek waarin het met doornenkrans gekroonde hoofd van Christus

02.00 Componeren van straatmozaieken in een smal straatje 02.06 Meisje strooit bloemen langs de rand van een mozaiek

02.13 Zomerprocessie in het park van slot Neuburg te Gulpen optrekkend naar het altaar aan de kasteelmuur

02.46 De priester schrijdt de trappen op naar het altaar

02.52 Overzicht van de plechtigheid

03.00 Voorafgegaan door misdienaren en koorknapen schrijdt priester onder het baldakijn voort in de vertrekkende processie. Achter hem de landheer Graaf de Marchant et d’Ansembourg, de schutterskoning en de burgemeester

03.18 Volwassenen en kinderen rapen het bronkstrooisel (noot 1) op na het vertrek van de processie

03.27 Zwaar met hooi beladen wagen rijdt een boerenerf op

03.43 De boer Hubert Jansen, lid Prov. Staten van Limburg, poseert met het laastste, door een versierd paard getrokken voer hooi, waarop het maaiersmeisje, Grada Flinsenberg, met meitak en ruiker staat

03.54 Aankomst van een ladderwagen met oogsters op gemaaide akker

04.20 Maaier maait met zicht en prikstok het laatste stuk tarwe onder gejuich van de omstanders

04.45 Eigenaar van de akker loopt op twee tegenover elkaar staande meisjes toe die zijn schoenen schoonwrijven waarna hij een kruik jenever te voorschijn haalt die door het vrijmoedigste meisje aangenomen wordt tot vreugde van de omstanders

05.04 De 2 meisjes binden de laatste garf en zetten die overeind. Rondedans om de garf volgt waarbij steeds een deelnemer probeert met de zware garf te dansen

05.30 De deelnemers, gezeten op het stoppelveld, doen zich tegoed aan koffie met koek

05.40 Meisje en jongeman drinken op elkaars gezondheid

05.53 Oogstmeisjes verwelkomen 2 jongens die met een vers gesneden meitak over het stoppelveld naderen en versieren de tak met papiertjes

06.13 De laatste garf wordt op het laatste voer geladen en overeind gezet, waarna de meitak in de garf wordt gestoken

06.34 Met vereende krachten worden twee bindsters opgetild en op het voer gehesen

06.47 Het laatste voer onderweg naar de hoeve

06.54 De deelnemers aan de laatste rit zittend bovenop de lading

06.58 Oogstwagen rijdt het dorp Puth binnen en stopt voor de camera

07.23 Het uitgelaten gezelschap van maaiers en bindsters bovenop de lading

07.36 Een tweetal martelgauswagens komt gelijktijdig aan voor de herberg

07.51 Voerman geniet van een koele dronk maar wordt geplaagd met hooivork en stuk vlaai

08.03 De zware Ardenner trekpaarden voor de wagen

08.09 Versierde hamen (houten met leer ombonden halsjuk) van een tweespan

08.22 Tuigversiering van een der paarden 08.29 Poort van hoeve Ter Borg

08.35 Lange rij witte ganzen waggelt naar de poort

08.45 Martelgauswagens rijden onder de poort door de binnenplaats op waar Halver Doeve op zijn dekhengst de uitgelaten feestvierders begroet

09.35 Feestvierders met de Meitak onder de poort

09.37 Schuimend riviertje aan de voet van het watermolenrad

09.43 Halver Doeve werpt touw vanuit raam boven de poort naar beneden waaraan Meitak wordt vastgebonden en opgehesen terwijl de feestvierders een rondedans maken

09.58 De meitak vastgezet in het raam boven de poort

10.00 De aanwezigen maken een cranignon (jubeldans) rond de martelgaus die gelijktijdig gedorst wordt

10.33 De dansers trekken in een lange rij hand in hand over de hele binnenplaats

10.48 Muzikanten en dansers rusten uit op de hooiberg en zwaaien naar de cineast

11.14 Jonge vrouw met twee Limburgse vlaaien

11.17 Feestvierders op de hooiberg krijgen bier en vlaaien van Halver Doeve

11.30 De oogstmeitak in het raam boven de hoevepoort

11.38 Door tarwehalmen gefilterd zonnelicht

11.47 EINDE