Oogstgebruiken in Nederland 2

Deel twee van een vijfdelige serie over folkloristische gebruiken tijdens de oogsttijd rond 1926. In dit deel het oogstfeest op kasteel Keppel, dat begint met een defilé voor de bewoners van het kasteel en eindigt met een kermisgondelvaart op de Oude IJssel.

Deel 2:

00.00 Het kasteel Keppel met in het weiland ervoor grazende Lakenvelder koeien
00.20 De uit de schooljeugd bestaande kleine schutterij trekt langs de slotgracht
00.45 Defile voor de slotheer Baron van Pallandt en zijn gasten en formeert zich dan in een kring rond twee
bijlemannetjes die rond een door de baron geplaatst kermispaaltje dansen
01.07 Vendelier tijdens de vaandelslag (demonstratie vendelzwaaien) voor de gasten
01.28 De bijlemannetjes dansen rond het kermispaaltje dat tenslotte uit de grond getrokken en in triomf omhoog
geheven wordt op het moment dat de vendelier zijn demonstratie beeindigt
01.46 Baron legt koekjes en chocolade in het mandje van twee oogstbruidjes
02.03 Voorafgegaan door dansende bijlemannen defileert de kleine schutterij voor het hoge gezelschap op het kasteelplein
02.20 Drie vierwielige hooiwagens waarin de kleine schutterij is gezeten
02.37 De twee oogstbruidjes ontvangen een lekkernij in hun mandje van een boerin, waarna de kleine schutterij langs dat boerengezin defileert
02.58 Keppelse schutterij arriveert bij de kasteelschuur
03.04 Schutters dragen onder toezicht van de slotheer en zijn gezin de lange vogelschiteboom uit de schuur
03.11 en richten de spiraalsgewijze beschilderde vijftien meter lange paal op op het grasveld van het kermisterrein, terwijl de schutterij en de vendelier er omheen marcheren
03.29 Dochtertje van de baron, freule van Pallandt, deelt de prijzen uit aan de te paard gezeten koningsschutter
en koningsringsteker, beiden met hun koninginnen achterop
03.55 Gefilmd vanaf het trapbordes : defile van wagens voor de baron en zijn gezin. Achtereenvolgens een wagen met
oogstbruiden, dan een slachtvisite, de bereden schutterij, romeinse strijdwagen, wagen met dorsende boeren, wagen met hakselmachine, wagen met karnende boerin, wagen met spinnenwiel, en wagen met boerin aan het fornuis
04.44 Vendelier demonstreert zijn kunnen met de kasteelvaan
04.49 Drietal bijlemannen treden naar voren en maken een dansje tijdens de vaandelslag vlak voor op de trappen
zittende gasten
05.13 De paljasachtige bijlemannen maken gekheid met een paar dames onder de gasten
05.17 Tentoonstelling van landbouwwerktuigen uit vroeger tijden op het erf van de kasteelboerderij
05.27 Door twee paarden getrokken versierde wagen met daarop het Olle wief (het oude wijf, de laatste garve van de
gemaaide rogge-akker) stopt voor de poort van de kasteelschuur
05.32 De schoof wordt voor de poort geplaatst waarna de boerin een dronk uitbrengt op de schoof, die daarna
opgetild en in een dansje naar binnen in de schuur gebracht wordt
05.55 Garven worden uit een oogstwagen op de grond gegooid
05.59 Twee mannen en een vrouw dorsen voor de poort uitgespreide roggehalmen met dorsvlegels. Tegen de
deurpost het gevlochten vat waaron het zaad bewaard wordt
06.24 Boerin schenkt de dorsers een glaasje sterke drank in
06.33 De gedorste rogge wordt in de grote ronde wan geschept
06.39 Boer want de rogge en verwijdert regelmatig het kaf  met een ganzeveer waarbij hij tenslotte de roggekorrels
uit wan in een jutezak laat glijden
07.05 Boer scherpt het zeisblad van zgn. knuppelpaardje aan en demonstreert de hakselmachine
07.17 Deelnemers van de optocht aan de kermisdis
07.23 De vioolspelende speelman (muziekant) nodigt ten dans
07.28 Dansgroep demonstreert de Haoksebarger, een deftige en statige reidans voor paren
08.11 Pauze (half uut is half uit) in het optreden waarin gecollecteerd wordt door de speelman
08.10 Voortzetting van de dans, die beeindigd wordt in een snelle polka
08.37 Dansgroep voert de populaire volksdans, de Driekusman op
09.33 Detailopname van het voetenwerk tijdens de dans
09.43 Deelnemers wippen gezamenlijk op een op biertonnen gelegde plank
09.52 De kermis op een weiland langs de Oude IJssel
10.05 Kermisgondelvaart op de Oude IJssel met op de achtergrond het slot Keppel. Door sleepboten getrokken
vlotten waarop voorstellingen als dorsen, oogstgodin Ceres, Venetiaanse gondel, het stadswapen, een
boerderij waar het koren gedorst wordt
11.04 Twee paartjes in het zgn. vrijersstro op een vlot
11.10 Kermisgasten halen onder muzikale begeleiding van de spelman de schietstang neer
11.33 Een grote en een kleine krans worden over het ondereind van de schietstang geschoven
11.51 EINDE