Nabijheid van heiligen

In een nis achter de orthodox-christelijke missiewinkel ‘Het Pad van Valaam’ in Amsterdam heeft Thomas Hulbert een huiskapel ingericht. Het is zijn eigen plaats voor gebed en devotie, maar hij houdt er ook lekendiensten en er komt een aantal vaste bezoekers regelmatig bidden. Thomas, in CaliforniĆ« opgevoed door boeddhistische ouders, zocht geschiedenis en traditie en vond die in het orthodoxe christendom.

Daarin is de nabijheid van de heiligen heel belangrijk en dat is te zien aan een orthodox altaar, of beter: ikonenhoek. “De band met de heiligen, het gevoel en de atmosfeer die daarbij horen, houd je door met ze te blijven communiceren,” zegt Thomas. “Hier doe ik alle gebeden van de dag, de metten, de vespers, alle uren.” De heiligen verbinden de mens met Christus en met het Hemelse Koninkrijk. Een ikonenhoek heeft bovenaan altijd een deisus, met in het midden Jezus, links de Moeder Gods en rechts Johannes de Doper. Daaronder hangt, of plaatst, iedere gelovige ikonen van heiligen, bisschoppen, priesters of martelaren met wie hij of zij een bijzondere band heeft.

Voor Thomas zijn dat bijvoorbeeld Sergej en Herman, stichters en beschermheiligen van het negende-eeuwse klooster op het eiland Valaam in Rusland. Vanuit Valaam werd het orthodoxe christendom in de 18e eeuw naar Amerika gebracht. Servum van Sarov, een 19e-eeuwse heilige, een groot geestelijk leraar in het klooster van Devievo, ook in Rusland. En Dymphne, een Ierse prinses uit de zevende eeuw. Ze moest vluchten voor haar vader, die met haar wilde trouwen. Hij haalde haar in Vlaanderen in, maar werd gek. Sinds de 13e eeuw is Dymphne de beschermheilige van geestelijk zieken.

De ikonenhoek in Het Pad van Valaam wijst naar het oosten. Een kleine, besloten ruimte, met talloze ikonen, kaarsen en wierook en een lessenaar met een gebedenboek. “Een plek voor innerlijke ontwikkeling,” noemt Thomas de huiskapel. EĆ©n ikoon kan daar al het begin van zijn. In een kiot, een klein doosje met afdakje dat vaak langs de weg, in tuinen en akkers of op begraafplaatsen hangt. Of in een houten altaartje dat aan de muur gehangen wordt. Thomas maakt ze zelf en verkoopt ze in de winkel.