Moederdag

Moederdag wordt traditioneel gevierd op de tweede zondag van mei in Amerike, Australië, België, Denemarken, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije. Daarnaast wordt moederdag in veel katholieke landen gevierd op 15 augustus, de dag van Maria-ten-hemelopneming. De Fransen vieren moederdag op de eerste zondag in juni.

Het feest weerspiegelt onmiskenbaar de rol van de moeder volgens traditionele opvattingen en lijkt tegenwoordig vooral levend gehouden te worden door lagere scholen en commerciele instellingen.

Moederdag wordt overwegend in huiselijke kring gevierd. Toch was de dag het in het katholieke zuiden van Nederland reden voor katholieke vrouwenverenigingen en boerinnenbonden een reden om er een gezamelijke feestdag van te maken met bijvoorbeeld lezingen en een koffietafel. Van oorsprong werd binnen deze kringen moederdag gevierd op de kerkelijke feestdag Maria Moederschap. Geleidelijk aan is die datum verschoven naar de algemene viering in mei.

De oorsprong van moederdag zoals wij dat vieren in Nederland ligt in Amerika. De eerste moederdag werd op 12 mei 1907 gevierd binnen de Methodist Episcopal Church van Grafton in West Virginia. Het initiatief daarvoor lag bij Anna Jarvis (1864-1948). Zij was de dochter van een plaatselijke methodistische predikant en Ann Reevers Jarvis, die actief was binnen het volksontwikkelingswerk en daarbij ijverde ‘for better mothers, better home, better men and woman’. Zij opperde vanuit die gedachte het plan een ‘memorials mother’s day for mothers living and dead’ te houden. Het was haar dochter Anna die dat plan uitvoerde en daarvoor de zondag koos een week na het overlijden van haar moeder op 9 mei 1905.