Inspiratie van de goden

In De Witte Tulp in Amsterdam ruikt het naar snackbar, maar ook naar wierook. In een hoek boven de koelkasten en magnetrons hangt een klein altaar aan de muur. Een Chinese god, geflankeerd door twee leeuwen kijkt over de hoofden van de bezoekers heen in het oneindige. Aan zijn voeten een blikje bier, een appel, een kommetje rijst en wierook. “In Hong Kong is het heel gewoon hoor, daar zie je het in iedere winkel,” relativeert Yui Pang Cheng, eigenaar van De Witte Tulp, de verbazing over ‘altaar-in-snackbar’. En dit altaar is bescheiden vergeleken met wat hij thuis heeft.
Hij laat foto’s zien. Het huisaltaar staat in een aparte meditatiekamer en heeft drie lagen. Boven staan de boeddha’s, in het midden de boddhisattva’s, de helpers, en beneden de goden, de beschermers. Er zijn heel veel boeddha’s, boddhisattva’s en goden. “Ze hebben allemaal een eigen weg naar verlichting en een eigen kracht,” legt Yui Pang uit. “Daardoor laat je je inspireren en kies je de beelden voor je altaar. Voor ons zijn het Amitofo, de lachende boeddha, de boddhisattva die afziet van verlichting totdat de hel leeg is, en de god Kwang Kong, de krijgsheer.”
Yui Pang en zijn vrouw Mei Yin Poon volgen het boeddhisme van de Jen Foo Chung school, een stroming met elementen uit het dao├»sme en het Chinese en Tibetaanse boeddhisme. Iedere dag zijn ze bij het altaar om te mediteren, te bidden en offers te brengen. Yui Pang: “Meditatie zuivert de geest en brengt hem tot rust. Met bidden en offeren laat je respect zien. Begroeten en iets aanbieden, dat doe je met mensen toch ook? ”
Op het altaar in de snackbar staat alleen de god Kwang Kong. Waarom? “Kwesties in het dagelijks leven handel je met de goden af. Ze staan het dichtst bij de mensen en ze zijn de heersers van de grond.” Iedere werkdag begint met het branden van wierook en het brengen van een offer aan Kwang Kong. Wat is de inspiratie van de god? Yui Pang: “Hij is een groot strijder en hij is beroemd om zijn rechtvaardigheid en eergevoel. Hij houdt zich altijd aan zijn beloften. Het is goed om Kwang Kong hier iedere dag te zien. Als ik ergens boos over word kijk ik even naar het altaar. Zo oefen ik beheersing.”