Heilige teksten – een ritueel

Zie het volgende als een voorbeeld, en niet als de manier waarop het moet. Zoals vaker gezegd: uit dwang komt weinig goeds voort. Hetzelfde geldt voor het zomaar imiteren. Een ritueel krijgt pas echte waarde en inhoud als degene die het voltrekt, er helemaal achter staat en het voltrekt vanuit zijn of haar hart en beleving.

  1. Probeer als de omstandigheden dat toelaten, in een cirkel te zitten. De cirkel is een sterk archetype en symboliseert de gelijkheid van iedereen: ieders ervaring kan bijdragen tot het geheel. Denk maar aan de Ronde Tafel van Koning Arthur. Nog mooier is het als je niet aan een tafel zit, maar elkaar helemaal kunt zien. Op deze manier kunnen de ervaringen er beter uit komen. Achter een tafel kun je je nog wat verschuilen.
  2. Als de groep al een zekere intimiteit heeft, kun je beginnen met in stilte de kring te sluiten door de handen vast te houden.
  3. Houd het centrum leeg, op een kaars of ander symbool na. Het ontsteken van de kaars is een ritueel dat je kunt versterken door er steeds dezelfde zin (invocatie of aanroep) bij te zeggen, zoals ‘Moge het licht van deze kaars ook de tekst die we lezen verlichten’ of ‘ Ik ontsteek dit licht als symbool voor het innerlijke licht dat in ons brandt.’ Een dergelijke invocatie werkt het best en is voor de hele groep als de groep zich concentreert op het ontsteken, er niet bij praat en eventueel daarna de stilte nog even laat voortduren.
  4. Lees steeds een kort fragment, laat een stilte vallen en herhaal dan dit fragment. Hierna is ruimte voor het uitwisselen van gedachtes, ervaringen en associaties.
  5. Kijk of je als groep dieper kunt doordringen in de tekst. Eventueel kan jij of een wisselend persoon de tekst extra voorbereiden, maar kom er niet meteen mee, dat slaat de eerste indrukken en ervaringen in de groep dood. Maak ook een duidelijke scheiding tussen informatievragen en ervaringen.
  6. Probeer erop te letten dat de tekst meer lagen kan hebben. Ga van de letterlijke betekenis naar meer symbolische lagen en kom pas daarna met achtergronden die kenmerkend zijn voor de traditie (als je daarvan op de hoogte bent).
  7. Sluit het gedeelte af met het herhalen van het fragment en begin een volgend fragment op de wijze zoals beschreven onder 3.

Zoals je ziet, houdt een dergelijke volgorde geen rekening met het opschrijven van al je ervaringen. Als de groep hier behoefte aan heeft, kun je na afsluiting van elk fragment hier ruimte voor bieden. Je kunt ook afspreken dat iemand de belangrijkste oogst per keer op papier zet. Dit kan uiteraard per toerbeurt.